Opleidingen

Vier jarige opleiding tot Psycho Motorisch Counselor (PMT) / Fundamenteel Persoonlijk Counselor (FPC). Voor beide leergangen wordt gedurende het schooljaar 2 college dagen in de maand aangeboden, van 10 tot 4 uur per college dag.

Toelating

Verwacht wordt een academisch/HBO Plus werk en denkniveau. Mens gerichte academische/HBO opleiding. N.a.v. het intakegesprek kan voorafgaand een schakeljaar psychologie worden vereist.

Jaar 1 PMC/FPC

Jaar 1 PMC/FPC is een basis jaar die door zowel de studenten PMC als FPC worden gevolgd. In dit eerste jaar wordt met name stil gestaan bij lichaam en geest als geschakelde eenheid die elkaar voortdurend beïnvloeden. Jaar 2, 3 en 4 worden gescheiden aangeboden voor de PMC en FPC studenten.

Jaar 2 PMC

In dit jaar zullen de psychomotorische uitgangspunten verder worden uitgewerkt aan de hand van literatuur en eigen ervaringen. Verdieping zal plaatsvinden gericht op zowel de westerse psychologie als de oosters georiënteerde visies op lichaam en welzijn. Men kan dit jaar afronden als PMC instructeur.

Jaar 3 PMC

In dit derde jaar zal aandacht worden besteed aan:

 1. Leertherapie
 2. Behandeling
 3. Supervisie

De ene helft van de studie uren zullen worden besteed aan 1. en 2., de andere helft aan het volgen van de (verplichte) supervisie. Bij specialisatie kan men kiezen uit bijvoorbeeld massage/ acupressuur, energetisch werken, ontspanning oefeningen o.g.v. uitgangspunten van Tai Chi/ Chi Gong, Aura healing en Helende klanken. Men kan dit jaar afronden als PMC Trainer.

Jaar 4 PMC

In jaar 4 komt het volgende aan de orde:

 1. Leertherapie (voortzetting)
 2. Counselingsmethodes
 3. Psychomotoriek in counseling
 4. Supervisie (voortzetting)

Bij de counselingsmethodes zal compassie, het idee van de wounded healer van Jung en zelfonthulling met name aandacht krijgen. Men kan dit jaar afronden als PMC counselor.

Jaar 2 FPC

In dit jaar zullen de uitgangspunten van counseling verder worden uitgewerkt aan de hand van literatuur en eigen ervaringen. Verdieping zal plaatsvinden gericht op zowel de westerse psychologie als de oosters georiënteerde visies op de mens en het gedrag. Lichte problematiek en levensvragen worden verder behandeld.

Jaar 3 FPC

In dit derde jaar zal aandacht worden besteed aan:

 1. Leertherapie
 2. Behandeling
 3. Supervisie

De ene helft van de studie uren zullen worden besteed aan 1. en 2., de andere helft aan het volgen van de (verplichte) supervisie. Behandeld wordt:

 1. Trauma en jeugd
 2. Het gezin als systeem
 3. Relatie en Hechting
 4. De counselingsrelatie

Jaar 4 FPC

In jaar 4 komt het volgende aan de orde:

 1. Leertherapie (voortzetting)
 2. Counselingsinterventies
 3. Psychomotoriek in counseling
 4. Supervisie (voortzetting) 

Bij de counselingsmethodes zal compassie, het idee van de wounded healer van Jung en zelfonthulling met name aandacht krijgen. Men kan dit jaar afronden als FPC counselor. Het boek "Waar was je al die tijd". Op weg naar helend contact, zal gedurende de gehele leergang geregeld aan de orde komen.