Persoonlijk

Drs. Peter Pijpers is opgeleid (aanvankelijk) tot maatschappelijk werker, later tot PST. Psycholoog met als specialisatie de therapeutische relatie en counseling. Tevens is hij leraar Tai Chi en Chi Kung en heeft van daaruit twee opleidingen ontwikkeld, namelijk tot instructeur / trainer / counselor in :
  • Psychomotorische Tai Chi (focus op lichaamsgericht werken)
  • Psycho Motorisch Counselor (PMT) / Fundamenteel Persoonlijk Counselor (FPC). Focus op echt contact maken als belangrijkste helingsaspect.

Hij geeft als freelance docent les in agogische vakken bij een HBO instelling, geeft trainingen in omgang met verwarde personen, omgaan met stress en heeft een eigen counselingspraktijk. Hij is getrouwd met Jennie Jie, echtgenoot en vakgenoot.

Lidmaatschappen

  • Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
  • Vereniging voor Transpersoonlijk Psychiatrie (NVTP)
  • Stichting Presentie